Most w Zawadzie

Przed weekendem majowym most w Zawadzie został oddany do użytkowania. Działa!

Nowy most w Zawadzie już stoi! (na pewno)

20.06.2020

20 maja 2020

Etap 3: Po zakończeniu prac. Film powstał 20 maja 2020 r. (Źródło: YouTube Nowak-Mosty ).

Nowy most w Zawadzie już stoi! (chyba)

13.05.2020

pod koniec kwietnia 2020

Jak donosi portal powiatu częstochowskiego , pod koniec kwietnia trwały próby obciążeniowe i przygotowania do finalnego odbioru obiektu i jego otwarcia. Odbiór zaplanowano jeszcze przed weekendem majowym. To równy miesiąc wcześniej, niż zakładany czas ukończenia obiektu. Pierwotnie most miał być ukończony do końca maja.

Zdjęcia z próbnego obciążenia obiektu (Źródło: Powiat częstochowski ).

kwiecień 2020

W kwietniu trwały prace wykończeniowe oraz końcowe roboty ziemne wokół nowego mostu. Na oficjalnej stronie Wykonawcy Nowak-Mosty znajduje się więcej zdjęć z budowy.

Zdjęcia z budowy obiektu (Źródło: Nowak-Mosty ).

Budowa nowego mostu w Zawadzie zbliża się ku końcowi

26.01.2020

22 stycznia 2020

Rozpoczął się ostatni etap betonowania konstrukcji nośnej obiektu - płyta pomostu zespoli całą konstrukcję i pozwoli na jej pracę bez podpór tymczasowych.

Etap 2: Realizacja zadania. Film powstał 22 stycznia 2020 r. (Źródło: YouTube Nowak-Mosty ).

15 stycznia 2020

Na razie jeszcze go podtrzymują, ale ustrój nośny obiektu jest już prawie gotowy. Pozostał ostatni etap - betonowanie płyty pomostu, który zespoli całą konstrukcję i sprawi, że będzie pracowała jak wielka rama. Następnie wykonana zostanie izolacja ustroju nośnego, a potem kapy chodnikowe, nawierzchnia drogowa i na końcu barieroporęcze.

Zdjęcia z budowy obiektu (Źródło: Nowak-Mosty ).

Film z przygotowań do rozbiórki mostu

01.09.2019

19 sierpnia 2019

Zanim będzie można przystąpić do robót rozbiórkowych mostu, trzeba wykonać tymczasową drewnianą kładkę, która umożliwi mieszkańcom przeprawę przez Wartę podczas budowy nowego mostu. Samochody będą jeździły objazdami.

Etap 1: Przed rozpoczęciem prac. Film powstał 19 sierpnia 2019 r. (Źródło: YouTube Nowak-Mosty ).

Poszukiwania wykonawcy rozbiórki i budowy nowego mostu

30.05.2019

30 maja 2019

30 maja ogłoszony został przetarg na budowę obiektu. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców przesunięto planowany termin otwarcia ofert na 19.06.2019r. o godz. 9:15. Inwestor przeznaczył na budowę mostu niecałe 4.5 mln zł. W związku z tym, że najniższa oferta wynosiła nieco ponad 5.5 mln zł, przetarg został unieważniony.

Zarząd dróg znalazł brakujące środki na budowę mostu i 1 lipca ponownie ogłosił przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 16.07.2019r. o godz. 9:15. Najkorzystniejszą cenowo ofertę zaproponowała firma NOWAK-MOSTY Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej - 5.41 mln zł. 19 lipca Inwestor poinformował o wyborze tej właśnie oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca ma teraz ok. 4.5 miesiąca na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu.

Harmonogram prac jest bardzo napięty. W najbliższych dniach powinniśmy już zobaczyć Wykonawcę organizującego plac budowy i przygotowującego tymczasową organizację ruchu. Wkrótce most na Warcie zostanie zamknięty.

Etap projektowania nowego mostu w Zawadzie

10.02.2019

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Podczas projektowania nowego mostu głównym celem było wyeliminowanie, bądź przynajmniej ograniczenie czynników zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, o których pisałem we wstępie. Nowy układ drogowy będzie miał łuki wykształcone przed i za obiektem, a sam most będzie znajdował się na prostej. Na moście wykształcone zostaną kapy chodnikowe wyniesione ponad poziom jezdni, a na nich zamontowane zostaną barieroporęcze drogowe, które zostaną przedłużone także poza obiekt.

Rysunki ogólne projektowanego mostu w Zawadzie (Źródło: opracowanie własne).

Nowy most będzie prawie dwa razy szerszy od istniejącego, głównie przez nowe chodniki dla pieszych, a także przez poszerzenie jezdni. Co ważne, wody pochodzące z odwodnienia mostu i dojazdów do niego będą przejmowane przez nowy system kanalizacji i oddawane do rowów przydrożnych, bez zalewania działek sąsiednich.

Zagrożenie powodziowe

Nowy most będzie wyniesiony w stosunku do istniejącego o ponad 2 metry. Bezpośredni wpływ na tak dużą różnicę mają tu przeprowadzone obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne. Nowe normy i wymagania dotyczące przepływu wód są dość rygorystyczne (i nie ma czemu się dziwić, wszak co chwila słyszy się o powodziach podmywających, uszkadzających bądź nawet porywających stare mosty). Niestety ukształtowanie terenu nie jest nam na rękę. Warta w rejonie mostu płynie niewielką doliną, o ogromnej jednak zlewni. Nie powinno więc dziwić, że gdy mapy zagrożenia powodziowego ISOK pokazują całą dolinę zalaną w przypadku wystąpienia wody stuletniej, to trzeba będzie zapewnić odpowiednio duże światło pionowe i poziome obiektu.

Mapa zagrożenia powodziowego ISOK dla rejonu mostu w Zawadzie (Źródło: ISOK, PDF, 6.67MB).

Mało miejsca

Duże wyniesienie obiektu powoduje konieczność wykształcenia dużych nasypów przed i za obiektem. Jeżeli dodamy dodatkowo chęć korekty łuku drogowego poprzez jego wyłagodzenie, to nagle okazuje się, że nie mieścimy się z korpusem drgowym w liniach rozgraniczających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaszła więc konieczność zaprojektowania murów oporowych od strony dolnej wody (tj. od tej strony, w którą przesuwamy most). Ostatecznie most z przedłużeniami do zjazdów w postaci murów oporowych powinien wyglądać mniej więcej tak:

Widok na projektowany most od strony dolnej wody (Źródło: opracowanie własne).

8 lutego 2019

Projekt przebudowy mostu w Zawadzie uzyskał decyzję o Pozwoleniu na Budowę!

Inwentaryzacja starego mostu w Zawadzie

01.06.2018

Maj 2018

Most do przebudowy znajduje się na północy powiatu częstochowskiego, w gminie Kłomnice, pomiędzy miejscowościami Zawada oraz Ruda. Przeprowadza on drogę powiatową DP1030S przez rzekę Wartę. Obiekt w planie leży na łuku, co w połączeniu z dużą prędkością (teren niezabudowany) jest szczególnie niebezpieczne. Ze względu na bliskość rzeki zimą bardzo łatwo o wystąpienie gołoledzi. Warta płynie w tym miejscu uregulowanym korytem, a ze względu na to, że ok. 200 metrów poniżej obiektu znajduje się Mała Elektrownia Wodna Megawat, to poziom wód jest zazwyczaj na tym samym poziomie - około 2,5 metra. Ponadto na moście zainstalowane są jedynie balustrady dla pieszych, które przy uderzeniu pojazdu nie mają prawa wytrzymać i odbić go spowrotem na jezdnię. Nałożenie się tych wszystkich zagrożeń sprawia, że obiektu nie można traktować jako bezpiecznej przeprawy przez rzekę. Chwila nieuwagi może przynieść prawdziwe nieszczęście, jak choćby podczas wypadku z 2011 r., kiedy to maluch przebił się przez balustrady i wpadł do rzeki. Biedne balustrady nie raz jeszcze wystawiano na próbę. Podczas inwentaryzacji w maju 2018 r. ponownie były przebite, a gzyms został zniszczony. Tym razem jednak (na szczęście) prawdopodobnie nikt nie zginął, bo sprawa nie odbiła się echem w mediach. W przeciwieństwie do wypadku z końca kwietnia 2018 r., który co prawda wydarzył się w okolicy mostu, ale nie bezpośrednio na nim. BMW na drodze dojazdowej do wspomnianej wcześniej elektrowni wodnej straciło przyczepność i wpadło do Warty. Zginęły wtedy dwie młode osoby.

Po tym dość groźnie brzmiącym wstępie przyjrzyjmy się, jak wygląda nasz obiekt.

Widok z góry istniejącego obiektu (Źródło: opracowanie własne).

Istniejącą konstrukcję stanowi żelbetowy most, o długości całkowitej ok. 36,50m, szerokości 7,60m (w tym szerokości jezdni ok. 6,20m). Ustrój mostu wykonany jest w postaci płyty ciągłej trójprzęsłowej. Płyta spoczywa bezpośrednio na podporach (brak łożysk). Nawierzchnię obiektu stanowi asfaltobeton. Woda odprowadzana jest z mostu poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Podpory skrajne stanowią dwa przyczółki żelbetowe obsypane nasypem. Skrzydła przyczółków usytuowane są równolegle do osi podłużnej mostu. Podpory pośrednie stanowią dwa pełnościenne żelbetowe filary.

Obiekt ma już swoje lata, co dobitnie pokazują zdjęcia poniżej. Ubytki w betonie, odsłonięte i skorodowane zbrojenie, wykwity i zacieki uświadamiają nam, że mamy do czynienia z dziadkiem mostem. Czas pozwolić mu przejść na emeryturę, jeżeli nawet nie ze względów uszkodzeń konstrukcji, to chociażby z uwagi na fakt, że obiekt ma małą szerokość jezdni, niebezpiecznie położenie na łuku, nie ma także barier drogowych oraz chodników dla pieszych.

Zdjęcia inwentaryzacji obiektu (Źródło: materiały własne).